Quattro Formaggi

Mozzarella, smetana, Gorgonzola, Scarmoza, parmezán